Iz zadnje številke

Slovenija ima vse možnosti za razvoj nišnega turizma z visoko dodano vrednostjo

Intervju: Andrej Prebil, predsednik uprave Save Turizma, d.d.

Težava Slovenije ostaja premajhna prepoznavnost, a možnosti za razvoj turizma so velikanske.

Andrej Prebil je od oktobra 2011 predsednik uprave Save Turizma, d. d. Pred tem je v okviru turistične dejavnosti družbe ACH svetoval na področju strateških financ in kontrolinga ter vodil tudi hotel Lev. Od decembra 2014 je član sveta agencije SPIRIT. Je tudi predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije.

Slovenci smo odlični in predani gostitelji in s stalnim dvigom kakovosti storitev ter oblikovanjem integralnih turističnih produktov nam to lahko uspe. Pomembna je specializacija ponudbe. Že dolgo ne velja več, da gost išče hotelsko sobo. Treba ga je navdušiti s celostno izkušnjo, po meri ustvarjenimi produkti, osebnim pristopom ter vključevanjem lokalnih posebnosti in značilnosti destinacije. Najbolje delujejo ponudniki, ki dihajo skupaj z lokalnim okoljem.

Kako je na evropskem oziroma svetovnem turističnem trgu trenutno umeščena Slovenija?

Številni najuglednejši popotniški vodniki in specializirani mediji Slovenijo vsako leto uvrščajo med najprivlačnejše turistične destinacije. Narava je naši deželi podarila izjemna bogastva in geografsko pestrost. Alpski svet, severovzhodna hribovja in nižine, kraški svet ter slovenska obala – na teh štirih svetovih gradi Slovenija svojo prepoznavnost in položaj aktivne, zelene in zdrave dežele. V skladu s položajem Slovenije turistični ponudniki (so)ustvarjamo turistične produkte in doživetja. Slovenija ponuja številne možnosti aktivnega oddiha na prostem, inovativne in trajnostno naravnane turistične produkte ter kar 15 naravnih zdravilišč, ki svojo ponudbo oblikujejo na podlagi termomineralnih voda, ki so priznani naravni zdravilni dejavniki.

Težava, kot jo vidimo turistični ponudniki, je premajhna prepoznavnost Slovenije. Ko enkrat gostje odkrijejo Slovenijo, se radi vračajo. Samo povedati jim moramo, da smo na zemljevidu Evrope in kaj vse enkratnega ponujamo. Več je treba narediti pri državni promociji, letalskih povezavah in vizumski politiki. Na vseh teh področjih nas tekmeci močno prehitevajo.

Katere so konkurenčne prednosti Slovenije, na katerih lahko gradi?

Slovenija privablja iskalce naravnih lepot z vsega sveta, številni turistični ponudniki so prepoznali priložnost v oblikovanju inovativnih turističnih produktov v skladu z najnovejšimi turističnimi smernicami. Segment z visoko dodano vrednostjo in precejšnjimi multiplikativnimi učinki ter velikim potencialom je kongresna dejavnost. Slovenijo je treba umestiti na zemljevid mednarodnih kongresnih destinacij. Kot rečeno, premoremo izjemno bogastvo raznovrstnih naravnih zdravilnih dejavnikov, ki so v kombinaciji z naravnim okoljem odličen temelj za razvoj vrhunskih zdraviliških in sprostitvenih programov. Velik potencial in priložnost je v nadgradnji slovenskega zdravstvenega in medicinsko-velneškega turizma. Trajnostni turizem v zadnjih nekaj letih pridobiva pomen in se aktivno razvija.

Z namenom dviga uspešnosti poslovanja ter zagotavljanja dolgoročne rasti in razvoja smo pet turističnih družb združili v enotno, ki je v leto 2012 vstopila kot največje in vodilno turistično podjetje v Sloveniji z jasno začrtano strategijo in cilji. Združitev prinaša sinergije na različnih področjih poslovanja, predvsem pa večjo konkurenčnost na zahtevnem turističnem trgu.

Kako se Sava Turizem, d. d., kot največje slovensko turistično podjetje, pozicionira na slovenskem trgu?

Ob že uveljavljenem počitniškem turizmu v hotelih, apartmajih in kampih, kjer se osredotočamo na družine, pare in seniorje, so pomemben del celostne turistične ponudbe Save Turizma še kongresni, zdravstveni, medicinsko-velneški turizem in golf. Domači gostje v skupini Sava Hotels & Resorts letno ustvarijo slabih 40 odstotkov vseh prenočitev. Pri tem največji delež pomenijo terme in zdravilišča, tu domači gostje ustvarijo v povprečju več kot 50 odstotkov vseh prenočitev. So naši tradicionalni in zvesti gostje, ki že dolga leta obiskujejo naše terme in zdravilišča, saj so zdravilne učinkovine naših voda že od nekdaj motiv za oddih Slovencev na naših destinacijah. Na Bledu je sestava drugačna, kar 95 odstotkov je tujih gostov.

Vsaka od šestih destinacij je edinstvena in razvija svojo specifično in razpoznavno ponudbo. Bled obiskujejo iskalci naravnih lepot in športni izzivalci, poslovni turisti ter ljubitelji vrhunske kulinarike. Prvi v Sloveniji smo razvili produkt glamuroznega kampiranja. Terme 3000 – Moravske Toplice so na podlagi raznolikosti ponudbe priljubljene pri vseh generacijah, Radenci imajo več kot 130-letno zdraviliško tradicijo učinkovitega zdravljenja srčno-žilnih bolezni. Terme Banovci s svojo majhnostjo nagovarjajo predvsem družine z majhnimi otroki, Lendava pa je priljubljena predvsem med aktivnimi seniorji in tistimi, ki želijo okrepiti svoje zdravje. Terme Ptuj so aktivna destinacija s široko medicinsko-velneško ponudbo, kjer razvijamo nove koncepte oddiha v skladu z najnovejšimi smernicami.

Zavedamo se, da se veča segment tako družin, parov kot seniorjev, ki si želijo, medtem ko so na počitnicah oziroma oddihu pri nas, ogledati, kaj ponuja okolica. Zanje smo pripravili veliko informacij, kam na okoliški izlet. Iskalci aktivnega oddiha prevladujejo spomladi in jeseni ob segmentu »iskalcev zdravja in dobrega počutja«. Izbrani programi za krepitev zdravja in dobrega počutja vključujejo brezplačne zdravniške preglede v naših medicinsko-velneških centrih.

Kako Sava Turizem pripomore k stopnjevanju ugleda slovenske turistične ponudbe v tujini?

Naši glavni tuji trgi so Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Italija, Beneluks, Velika Britanija in Rusija. Na omenjenih trgih smo prisiljeni vlagati v dvig prepoznavnosti Slovenije, šele naslednji korak je »prepričevanje« za obisk naših letovišč.

Pri trženju naše ponudbe v tujini se predstavljamo na mednarodnih sejmih, borzah, vključujemo se v mednarodne predstavitve – kot primer naj navedem, da smo se vključili s svojo ponudbo v prilogo o Sloveniji, ki bo del junijskega Timesa UK –, gospodarske delegacije, aktivnosti z ambasadami, gostimo mednarodne kongresne dogodke, ki ponesejo ime Slovenije v svet. Kot eden izmed redkih slovenskih turističnih ponudnikov smo navzoči na Expu Milano 2015 vseh šest mesecev. Predstavitev smo popestrili z obogateno resničnostjo (augmented reality) na glavnem odru, ki obiskovalcem zabavno in interaktivno prikaže najboljše iz Slovenije.

Termalne vode so najpomembnejši del portfelja ponudbe podjetja. S katero državo je primerljiva ponudba slovenskih term oziroma termalnih voda?

Primerljiva je z Islandijo, Finsko in bližnjo Madžarsko. V Sloveniji premoremo nekaj izjemnih posebnosti v svetovnem merilu, kot sta črna termomineralna voda v Termah 3000 – Moravskih Toplicah in naravna mineralna voda v Zdravilišču Radenci, na podlagi katerih smo razvili celostno zdraviliško in turistično ponudbo.

Katere poslovne sinergije Sava Turizem išče na domačem in katere na tujih trgih?

Z namenom dviga uspešnosti poslovanja ter zagotavljanja dolgoročne rasti in razvoja smo pet turističnih družb združili v enotno, ki je v leto 2012 vstopila kot največje in vodilno turistično podjetje v Sloveniji z jasno začrtano strategijo in cilji. Združitev prinaša sinergije na različnih področjih poslovanja, predvsem pa večjo konkurenčnost na zahtevnem turističnem trgu. S centralizacijo posameznih podpornih funkcij in poslovnih procesov se na destinacijah intenzivneje osredotočamo na osnovno dejavnost ter s tem na večjo kakovost storitev in dvig zadovoljstva gostov. Večjo pozornost namenjamo specializaciji ponudbe in s tem zmanjšanju notranje konkurence. Z učinkovitim iskanjem sinergij v skupini ter razvojem dejavnosti zdravstva in medicinsko-velneške ponudbe kot družba uspešno uresničujemodejanjamo začrtano razvojno strategijo. To izkazujejo tudi rezultati poslovanja.

Na domačem in tujih trgih se uspešno povezujemo z našimi partnerji – turističnimi agencijami in operaterji – in skupaj z njimi ustvarjamo produkte po meri različnih ciljnih skupin.

Na prodajnem in trženjskem področju smo zastavili centralno prodajno in trženjsko strategijo, ki podpira poslovne cilje družbe. Postavili smo centralno prodajno in trženjsko službo vključno s centralnim rezervacijskim sistemom Sava Hotels & Resorts. Tržnokomunikacijske strategije tako na domačem kot tujih trgih so usmerjene na specifične ciljne skupine. Vse več pozornosti usmerjamo v zadržanje naših zdajšnjih gostov, delež vračajočih se gostov – vzpostavili smo učinkovit sistem upravljanja zadovoljstva gostov, večji poudarek namenjamo oblikovanju posebnih ponudb za naše zdajšnje goste. Povečujemo število članov lastnega programa zvestobe Ambasador Sava Hotels & Resorts in lahko se pohvalimo, da imamo okoli 85 odstotkov aktivnih članov. Letos smo začeli kompleksnejše segmentiranje gostov, ki bodo prejeli ponudbo, prilagojeno njihovim željam in potrebam. Narašča delež rezervacij na naši spletni strani, v povprečju dosegamo 20-odstotne rasti spletnih rezervacij na letni ravni. Smo tik pred zagonom prenovljene spletne strani Sava Medical, trenutno postavljamo strukturo nove spletne strani Sava Hotels & Resorts, ki bo še bolj prodajno usmerjena, hkrati pa bo vsebovala veliko relevantnih in razlagalnih vsebin. Vpeljujemo nove koncepte preživljanja počitnic, ki se skladajo s smernicami in življenjskim slogom ciljnih skupin – na primer program Jejmo bolje! ozavešča goste o boljši in bolj kakovostni prehrani tako v času dopustovanja kot tudi v domačem okolju. V skladu s smernicami tako imenovanega samoizboljševanja posameznika razvijamo programe celostne sprostitve, novost so najsodobnejši in certificirani medicinski postopki za oblikovanje telesa in naravno pomlajevanje.

Gozdne vile na Bledu

Je obravnava domačega in tujega gosta v hotelih Sava Resorts enaka ali obstajajo različni pristopi glede na potrebe in navade gosta?

Vedno je naš glavni cilj ustvarjanje zadovoljnih gostov, ne glede na to, od kod prihajajo. Obstajajo specifike glede na potrebe, želje in navade gosta ter kulturni kontekst, zato si prizadevamo za individualno obravnavo. Pri oblikovanju produktov in storitev ter ustvarjanju edinstvenih doživetij izhajamo iz našega gosta, ohranjamo konkurenčno ponudbo, ki je prilagojena segmentom gostov, njihovim potrebam, željam in kupni moči.

Ekipa blizu tisoč zaposlenih s ponujanjem kakovostnih storitev pripomore k zadovoljstvu gostov in prepoznavnosti slovenskega turizma. Naši zaposleni so naši največji ambasadorji. S ciljem ustvarjati navdušene goste stalno izobražujemo svoje zaposlene.

Ali je mogoče predstavljanje podjetja, kot je Sava Turizem, na tujih večjih trgih – na primer v Rusiji, na Srednjem vzhodu, v Kitajski, Indiji – vezati tudi na poslovne preboje drugih slovenskih podjetij na teh trgih?

Kar zadeva povezovanja na novih tujih trgih, če jih lahko tako poimenujemo, se zelo aktivno vključujemo v obiske gospodarskih delegacij različnih ministrstev, v okviru tega iščemo sinergije med partnerji.

So naravne danosti Slovenije primernejše za butični turizem visokega cenovnega razreda, za množični turizem ali morda za kombinacijo? Zakaj?

Slovenija bi morala razvijati butični turizem in imamo vse možnosti za razvoj nišnega turizma z visoko dodano vrednostjo. Smo odlični in predani gostitelji in s stalnim dvigom kakovosti storitev ter oblikovanjem integralnih turističnih produktov nam to lahko uspe. Pomembna je specializacija ponudbe. Že dolgo ne velja več, da gost išče hotelsko sobo. Treba ga je navdušiti s celostno izkušnjo, po meri ustvarjenimi produkti, osebnim pristopom ter vključevanjem lokalnih posebnosti in značilnosti destinacije. Najbolje delujejo ponudniki, ki dihajo skupaj z lokalnim okoljem.

Naravne danosti so glavni pogoj, sodobni turisti pa pričakujejo tudi infrastrukturo na ustrezni ravni. V prejšnjem desetletju smo veliko vlagali v gradnjo novih zmogljivosti in obnovo starih, medtem ko so bila v prejšnjih letih vlaganja usmerjena predvsem v popestritev ponudbe in dviga kakovosti storitev. Veseli nas, da nam je uspelo v zadnjih dveh letih zagnati investicijski cikel.

Gozdne vile na Bledu

V katere prodajne produkte ste vlagali v prejšnjih letih?

Družba Sava Turizem, d. d., z nakupom družbe Cardial, d. o. o., v Ljubljani in preoblikovanjem zdravstvenih centrov v Pomurju in na Štajerskem uresničuje strateške aktivnosti nadgradnje zdravstvene dejavnosti. V skladu s strategijo razvoja zdravstva smo v Zdravilišču Radenci, Termah 3000 – Moravskih Toplicah, Termah Lendava in Termah Ptuj oblikovali zdravstvene in medicinsko-velneške centre, kjer je na enem mestu skoncentrirana celotna zdravstvena ponudba, od preventive do diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. S ciljem krepitve zdravstvene dejavnosti, ki temelji na bogati zdraviliški tradiciji ter edinstvenih termalnih in mineralnih vodah, vlagamo v razvoj zdravstvene stroke, opreme, novih storitev in programov. V prihodnjih letih si obetamo občutnejše rasti predvsem na samoplačniškem delu.

Na področju vlaganj smo se lani osredotočili na izboljšanje energetske učinkovitosti hotelskih zmogljivosti, področje ekologije in predvsem posodobitev, nadgradnjo in razvoj ključnih produktov s ciljem dviga kakovosti in popestritve ponudbe. Glavne naložbe na področju povečanja energetske učinkovitosti so bile izpeljane na Bledu, Ptuju in v Radencih. Ponudbo smo popestrili in izboljšali z obnovo dela sob v hotelu Park na Bledu, v hotelu Radin v Radencih ter v hotelih Termal in Ajda v Termah 3000 – Moravskih Toplicah.

Na Bledu smo pod skrbnim nadzorom spomeniškega varstva lani v Grand hotelu Toplice končali zahtevno obnovo fasade objekta ter lož in balkonov vseh hotelskih sob. V skladu s trajnostno usmeritvijo nadaljujemo izboljševanje energetske učinkovitosti hotela. Ekološko vasico, ki trenutno obsega 12 gozdnih vil s skupno 24 ležišči, smo lani razširili s postavitvijo dodatnih štirih gozdnih vil. V eni izmed hišic smo uredili savno z zunanjo počivalnico in ponudbo velneških storitev. Novost letošnje sezone so še štiri vsebinsko nove namestitvene enote za družine. Prve goste so družinske hiške sprejele med prvomajskimi prazniki.

Ali ima Sava Turizem ambicije postati tudi pomembnejši regijski igralec (regija Alpe–Adria)?

Sava Turizem, d. d., je največje slovensko turistično podjetje, ki združuje tri blagovne znamke: Sava Hotels & Resorts, Sava Camping in Sava Medical ter deluje na šestih turističnih destinacijah: Sava Hoteli Bled, Terme Ptuj, Terme 3000 – Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci in Terme Lendava. Družba ima 14 hotelov kategorije tri, štiri in pet zvezdic, šest apartmajskih kompleksov in pet kampov, šest termalnih kompleksov, štiri zdravstvene centre, pet medicinsko-velneških centrov in en medicinski center ter golfsko igrišče Livada v Moravskih Toplicah. Na letni ravni naše destinacije obišče prek 335 tisoč gostov, ki ustvarijo skupno okoli 1,1 milijona vseh prenočitev, kar pomeni okoli 12 odstotkov vseh turističnih prenočitev, ustvarjenih v Sloveniji. Šest vodnih parkov, ki skupaj obsegajo več kot 15 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin, letno obišče 1,5 milijona kopalcev.

Največ prenočitev na tujih trgih na ravni skupine ustvarimo na germanskih in čezmorskih trgih ter Sredozemlju. Ti skupaj obsegajo 84 odstotkov vseh tujih hotelskih prenočitev in prenočitev v kampih. Da bi se izognili preveliki odvisnosti od posamičnih trgov z namenom nadaljnje razpršitve razvijamo nove trge: Bližnji vzhod, Južna Amerika in Turčija. Vezano na razvoj novih produktov načrtujemo: razširitev glampinga, posodobitev vodnih parkov, osvežitev namestitvene infrastrukture in prenovo apartmajskih hišk Prekmurska vas v smeri trajnostnega koncepta in zlitja z lokalnim okoljem.

Jaka Lucu

Želite brezplačno prejeti revijo?

Za brezplačno prejemanje revije Gost, nam pišite na gost@finance.si