Iz zadnje številke

S sodobnimi prijemi do večje konkurenčnosti

Gostje pričakujejo brezžično povezavo, velneške storitve, konferenčne zmogljivosti in imajo z vsakim dnem višje zahteve. Z veliko konkurenčnostjo se hoteli spopadajo tudi z uporabo informacijskih tehnologij, ki omogočajo boljši izkoristek in večji dobiček. V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z razvijanjem te tehnologije, vendar stranke vendar stranke iščejo na svetovnem trgu. Slovenski hotelirji so do uporabe sodobne tehnologije še precej zadržani.

»Posledica spremljanja smernic in predvsem zagotavljanja konkurenčnosti je tudi široka ponudba informacijskih rešitev, ki zagotavljajo podporo številnim dejavnostim in opravilom hotelirja. Pomemben dejavnik je tudi povezljivost oziroma vključitev sistemov v enovit sistem, ki omogoča centralizirano upravljanje hotelskega podjetja,« pove Iva Kunej iz družbe MAiS Informacijski sistemi, ki se ukvarja z razvijanjem teh tehnologij. »Informacijske rešitve omogočajo hotelirju optimizacijo in racionalizacijo poslovnih procesov, spremljanje opravil ter ponujanje obsežne statistike in informacij za načrtovanje dejavnosti in odločanje.«

Mali bolje izkoriščajo informacijsko tehnologijo

Med njihove glavne produkte sodi hotelski informacijski sistem, ki je namenjen upravljanju razpoložljivosti hotela tako s prodajnega kot operativnega vidika. »Dopolnilne dejavnosti s področij kongresov, dogodkov, velnesa, medicinske preventivne in kurativne rehabilitacije pa so moduli oziroma vsebine, ki jih ni pri vseh hotelirjih. Ima pa vsak hotel poleg namestitve ponavadi še gostinski del, ki ga pokrivamo z restavracijskim sistemom in blagajnami,« podjetje predstavi Kunejeva. Njihov najhitreje rastoči produkt je hotelnico, storitev, namenjena manjšim ponudnikom, kot so penzioni, apartmaji in mali hoteli.

V MAiS Informacijskih sistemih opažajo, da je v Sloveniji še prepogosta miselnost, da so informacijske tehnologije namenjene predvsem izpolnjevanju zakonskih zahtev, ki jih določa država. »Žal je zato tako tudi v panogi, ki se bolj osredotoča na izpolnjevanje zakonskih zahtev, tako da so informacijske tehnologije uporabljene precej manj, kot bi lahko bile,« pojasnjuje Kunejeva. Izjema so mali slovenski hoteli, ki se vse bolj zavedajo, da lahko mali konkurirajo s cenovno dosegljivimi informacijskimi rešitvami, ugotavlja sogovornica.

Merijo odzive gostov

Podobno opaža Sergio Foti iz podjetja Hoteliers Inspiration s sedežem v Ljubljani. Po njegovem mnenju se hotelirji in lastniki še ne zavedajo popolnoma pomena tehnologije pri gradnji trdnih poslovnih modelov. »A verjamemo, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo to spremenilo. Trdno smo namreč prepričani, da gosta ne morejo zadovoljiti le storitev in zmogljivosti, ampak mora imeti svobodo izbire,« je pojasnil Foti. Med njihove najuspešnejše produkte sodi program Guest Pulse Surveys, ki meri zadovoljstvo gostov. A tudi drugi programi se osredotočajo na zadovoljstvo zaposlenih in povečevanje uspešnosti, ukvarjajo pa se še z izboljšanjem delovanja kuhinj in lokalov.

»Nove tehnologije omogočajo, da gostje vse manj komunicirajo neposredno z zaposlenimi v hotelu. Veliko lahko naredijo prek spleta že sami, recimo se odjavijo, prek mobilne naprave naročijo prevoz, sobno strežbo … Po drugi strani je zanimivo, da prav taki programi omogočajo osebju, da se gostom bolj prilagodi,« meni Foti.

Prepričan je, da je največja prednost za hotele konkurenčnost, ki jo prinašajo nove tehnologije. Foti navede primer prijavljanja in odjavljanja na recepciji: »Ne le da uporaba tehnologije zmanjšuje uporabo človeškega kapitala, ampak tudi spodbuja gosta k storitvi ‘naredi sam’. Tako se čakalne vrste skrajšajo. Storitev lahko uslužbenci opravijo hitreje in učinkoviteje.«

Petra Mezinec

Želite brezplačno prejeti revijo?

Za brezplačno prejemanje revije Gost, nam pišite na gost@finance.si