Iz zadnje številke

2014, številka 4

Članki iz revije Gost, 4. številka, jesen 2014

Zelena, aktivna in zdrava Slovenija

Slovenija ima vse naravne danosti, da gre njen turizem v smeri trajnostnega razvoja, postane njena najpomembnejša gospodarska dejavnost in nase veže vse, kar je v deželi ... >>

Kako postati konkurenčen?

Doc. dr. Aleš Gačnik je predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino Fakultete za turistične študije – Turistice Univerze na Primorskem Z vidika ... >>

Butični hoteli: tako se začne

6 temeljnih postavk, o katerih je treba premisliti, preden se odločite odpreti butični hotel. Butični hoteli so se po svetu začeli odpirati, ker so turisti in poslovneži ... >>

Lokalno prepoznavno in sveže

Uporaba sezonskih regijskih sestavin je tudi temelj trajnostnega delovanja gostinstva in širše turistične ponudbe. Tako je seštevek koristi za vse, ki jih tako ali ... >>

Vino kot povezovalec v turizmu

Vino postaja sestavni del kulturne krajine, nerazdružljiv z regionalno kuhinjo ter s tem vse pomembnejši finančni in poslovni dejavnik regijskega in nacionalnega ... >>

Šentrupert postaja svetovni fenomen

Zadnjih nekaj let se s pozitivnimi družbenimi in ekonomskimi učinki dokazuje, da je pot zelene integralne ekonomije najboljša izbira za vsako lokalno skupnost. Še posebej ... >>